Miscellaneous
2021
Vrij werk van het afgelopen jaar
Eroding cubes
Eroding cubes
Gevleugelden
letter H, letter R
2021
mijn ontbijt sinds 1998
twinting + één&twintig
Uw Actuaris
in opdracht
twintig2
Voor het vrije spreken
in opdracht
twintig2
eMind
in opdracht
tweeduizendnegentien
A written form of
stuttering
afstudeerproject
tweeduizendachttien
Wat de jeugd-
bescherming doet
in opdracht
tweeduizendzeventien
Set schaatskaarten
in opdracht
tweeduizendzeventien
Visuele tegenslagen
Autonoom
tweeduizendzeventien
North Sea Jazz
posterwedstrijd
tweeduizendzeventien
The red hour
Autonoom